توضیحات

جهت برپانمودن و پایداری وب سایت و پرداخت هزینه های وب سایت از جمله(هزینه ی میزبانی هاست،نویسنده و غیره...)مبلغ دلخواه خود را در حد توان جهت حمایت از وب سایت پرداخت نمایید.

با حمایت مالی از وب سایت،به ادامه فعالیت ما کمک کنید.

هدف ما از ایجاد چنین سایتی،به اشتراک گذاری و آموزش موضوعات مختلف پزشکی و آی تی است.

این آموزش‌ ها به صورت کاملاً رایگان منتشر می‌ شوند تا هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد،بتواند از آن‌ ها استفاده کند و محتوای آن چه تخصصی باشد و چه پایه‌ ای،به صورت ساده بیان می‌ شود تا بیشتر کاربران بتوانند آن‌ ها را به سادگی درک کنند.

هزینه‌ های فنی سایت،نگه داری و ارتقاء آن و وقتی که صرف نوشتن پست‌ ها می‌ شود(نوشتن یک پست با کیفیت ممکن است تا چند روز وقت یک نویسنده را بگیرد)،همگی نیازمند پول اند که بخشی از آن از طریق تبلیغات و بخشی از طریق کمک‌ های مالی شما تامین می‌ شود.

با استفاده از فرم می‌ توانید کمک‌ های مالی خود را از همه کارت‌ های عضو شبکه شتاب انجام دهید.

حمایت مالی از وب سایت
تومان