اختلالات روانی

اختلال شخصیت وابسته یعنی چه ؟

_ مهمترین ویژگی های این اختلال عبارت هستند از : داشتن اطمینان به افراد ، وابستگی کامل به دیگران ، رفتار تسلیم جویانه ، کم رویی ، تردید و پرهیز از مسئولیت ها . نیاز بیش از حد شخصیت وابسته برای اینکه تحت حمایت و مراقبت قرار گیرد ، سبب می شود تسلط دیگران و…

چه عواملی در بروز اختلالات شخصیتی پارانوئید نقش دارند ؟

_ عوامل ارثی را در این اختلال دخیل دانسته اند ، اما به نظر می رسد نقش محیط اولیه پرورش کودک نیز بسیار مهم است.محیط خانوادگی سرد، انزواجو، بی اعتمادی و سوءظن، موقعیت های برانگیزنده حسادت و کاهنده احترام به نفس ، بدرفتاری از سوی والدین و رفتار و گفتار طعنه آمیز و دارای معانی…

اختلال شخصیت بدبین یا پارانوئید یعنی چه ؟

_ مهم ترین ویژگی این اختلال عبارت است از سوءظن و بی اعتمادی به دیگران . مبتلایان چنین می پندارند که دیگران آنان را مورد آزار ، بهره کشی یا فریب قرار می دهند ، در حالی که واقعیت چنین نیست . این افراد بدون هیچ دلیل ، یا بر پایه شواهد ناچیز و بی…

چه عواملی در ابتلا به اختلال شخصیت مرزی دخالت دارند ؟

_ اختلال شخصیت مرزی در میان بستگان درجه یک مبتلایان به این اختلال ، پنج برابر کل جمعیت است . در خانواده این بیماران میزان اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، اعتید و افسردگی نیز بالاتر از جمعیت عادی است . این نوع شیوه خانوادگی نماینده عوامل ژنتیک و یادگیری است که همراه یکدیگر اثر می…

اختلال شخصیت مرزی یعنی چه ؟

_ مهم ترین ویژگی های « شخصیت های مرزی » عبارت هستند از : بی ثباتی دائمی در روابط با افراد دیگر ، بی ثباتی در هویت و ارزیابی از خویشتن ، بی ثباتی در عواطف و رفتارهای ناگهانی و مهارنشدنی به ویژه به صورت تظاهر شدید خشم و پرخاشگری . بدیهی است که این…

چه عواملی در ابتلا به اختلال شخصیت وسواسی نقش دارند ؟

_ در سابقه زندگی این افراد اغلب انضباط سخت در دوران کودکی را می توان کشف کرد . عموما عقیده بر این است که سخت گیری پدر و مادر در آموختن زودهنگام رفتارهای شایسته اجتماعی و از جمله کنترل کامل ادرار و مدفوع تا پیش از دو سالگی ، از عوامل ایجاد شخصیت وسواسی است…

اختلال شخصیت وسواسی

_ مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی ، افرادی هستند با پشتکار و سخت کوشی زیاد که گاه کار آنها جنبه سماجت و بسیاری از اوقات شکل سر سختی به خود می گیرد . در عین حال در تصمیم گیری های خود دچار تردیدهای زیاد هستند ، به نظم و ترتیب و کمال آرمان گرایانه ای…

عوامل پدید آوردنده اختلالات شخصیتی کدامند ؟

این عوامل دو دسته اند : یکی علل زیست شناختی است که تحت عنوان گرایش ذاتی و سرشت هم مورد بحث قرار می گیرد و می توان به مسائل ژنتیک و ارث ، ضربه به جمجمه قبل یا حین تولد ، زایمان های طولانی و سخت و التهاب و تورم اشاره کرد . دوم ،…

چگونه می توان اختلال شخصیت را تشخیص داد ؟

تشخیص اختلالات شخصیتی را از 18 سالگی به بعد می توان مطرح کرد و این سنی است که در آن شخصیت شکل گرفته است . این اختلالات بسیار شایع هستند و نزدیک به 10 درصد کل جمعیت بالای 19 سال به یکی از انواع آن و یا بیش از یک نوع آن مبتلا هستند و…

اختلالات شخصیتی یعنی چه ؟

برخی از اختلالات روانی ، در نخستین نگاه ، چندان جلب نظر نمی کنند و نشانه های آن چنان آشکار نیست که هر کس متوجه وجود بیماری در فرد شود . شخص بیمار هم ، از بیماری خویش آگاه نیست و ذهنیت و رفتارهای خویش را مناسب می پندارد اما این اختلالات موجب ناراحتی و…