داروهای گیاهی

کارمینت

CARMINAT اشکال دارویی : قطره در شیشه های 30 میلی لیتری موارد مصرف : این فرآورده جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ،‌نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردد اجزاء فرآورده : قطره کارمینت از عصاره هیدرو الکلی  گیاهان زیر تشکیل شده است 1-برگ نعناع                        50%                Mentha piperita 2-برگ بادرنجبویه                  25%                 Melissa officinalis 3-دانه…

د – رگلیس

D – REGLIS اشکال دارویی : قرص 650 میلی گرمی  موارد مصرف : د – رگلیس در زخم اثنی عشر و معده ،‌گاستریت و گاسترالژی بکار می رود . اجزاء فرآورده : هر قرص د – رگلیس حاوی 380 میلی گرم عصاره شیرین بیان Glycyrrhiza glabra  می باشد که مقدار گلیسیریزین آن تا حد کمتر…

بخور اوکالیپتوس دینه

DINEH  EUCALYPTUS INHALER اشکال دارویی : محلول در شیشه های 60 میلی لیتری  موارد مصرف : این فرآورده برای برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی ، سرفه و احتقاق بینی بکار می رود. اجزاء فرآورده : پودر بخور اکالیپتوس از اجزاء زیر تشکیل شده است : 1- اسانس اکالیپتوس          0/1%         Eucalyptus sp 2-اسانس آویشن               0/1%           Thymus…

کالاندولا

CALENDULA اشکال دارویی : پماد 15 گرمی موارد مصرف : – در ماتیت آلرژیک – پیشگیری و تسکین التهاب و تحریکپ وست بدن شیرخوار بر اثر تماس با ادرار – آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بریدگی های سطحی – خشکی و ترک پوست -پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی – تسکین خارش و…

کارمیناتیف

CARMINATIF اشکال دارویی : پودر در بسته های 55 گرمی موارد مصرف : این فرآورده جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ،‌نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردد اجزاء فرآورده : کارمیناتیف از مجموعه گیاهان زیر تشکیل شده است 1- دانه زیره سیاه                   15%                 Carim carvi 2-دانه زیره سبز                     10%               Curninum cyminum 3-دانه انیسون                …

کراتاگوس

CRATAGUS اشکال دارویی : قطره 30 میلی لیتری موارد مصرف : کراتاگوس با داشتن اثرات کاردیوتونیک ، گشاد کننده عروق کرونر و پایین آورنده فشار خون در درمان نارساییهای خفیف قلبی و زیادی فشار خون به کارمی رود . اجزاء فرآورده : قطره کراتاگوس از عصاره هیدروالکلی گیاه سرخ ولیک Crataegus microphylla تهیه شده است…

کاروای میکسچر

CARWAY MIXTURE اشکال دارویی : محلول خوراکی در شیشه های 120 میلی لیتری موارد مصرف : کاروای میکسچر در برطرف نمودن سوء هاشمه ،‌نفخ و درد ناشی از در نوزادان و کودکان بکار می رود . اجزاء فرآورده : کاروای میکسچر از مجموعه گیاهان زیر تشکیل شده است : 1- عرق زیره سیاه                 33/32%               Carum…

کارامین

CARAMIN اشکال دارویی : پودر در بسته های 40 گرمی موارد مصرف : کارامین در برطرف نمودن سوء هاضمه ،‌نفخ و درد ناشی از آن مصرف شود اجزاء فرآورده : کارامین از مجموعه گیاهان زیر تشکیل شده است : 1- دانه انیسون                       20%                Pinpinella anisum 2-دانه رازیانه                          20%                Foeniculun vulgare 3-دانه زیره سیاه                     20%                Carun…

سی لاکس

C_LAX اشکال دارویی : قرص 750 میلی گرمی موارد مصرف : این دارو برای برطرف ساختن کوتاه مدت یبوست بکار می رود اجزاء فرآورده : قرص سی لاکس حاوی 600 میلی گرم برگ سنا Cassia obovata ( معادل 15 میلی گرم سنوزید B) و 100 میلی گرم دانه گشنیز Coriandrum sativum می باشد. مواد موثره…

برونکوتیدی

BRONCHO T.D اشکال دارویی : شربت 120 میلی لیتری  موارد مصرف : شربت برونکوتیدی به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود اجزاء فرآورده : هر 100 میلی لیتر شربت حاوی 25 گرم عصاره هیدروالکلی 20% آویشن شیرازی Zataria multiflora می باشد. مواد موثره : روغن های فرار نظیر تیمول و کارواکرول آثار…